Na Konstituirajućoj sjednici IO HZSN, održanoj 18. travnja 2011. godine, članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli sljedeću

ODLUKA
o zaduženjima članova Izvršnog odbora


- pokretanje newslettera (od 15. svibnja) najmanje jednom u 3 mjeseca, a po potrebi i češće, u međuvremenu pokupiti sve mejlove od članova i redakcija a oni koji nemaju e-mail adrese slati ćemo poštom – zadužuju se Ivana Lukačić i Iva Perdec Augustić
- ažuriranje svih podataka članova HZSN – Vesna Brumec i Ivana Lukačić
- za sekcije-članove na području varaždinske, čakovečke i koprivničke regije – koordinator Nikola Lipovac
- za srodne asocijacije iz Europe i svijeta – koordinator Marin Šarec
- za srodne asocijacije iz jugoistočne Europe – koordinator Antun Filić
- za sekcije- članove na području riječke i istarske regije (Rijeka i Pula) –koordinator Željko Kesovija
- za sekcije-članove na području splitsko-dalmatinske regije (Split) – koordinator Robert Šalinović
- za sekcije-članove na području slavonske regije (Osijek) – koordinator Zlatko Karlo
za prikupljanje i ažuriranje pristiglih prijedloga za nagrade - koordinator Robert Valai
- koordinator za sve ove akcije – glavni tajnik
Na sjednicama IO HZSN koordinatori trebaju podnijeti izvješće o učinjenom.

 

U Zagrebu, 18. travnja 2011. godine

Marijan Bakić, glavni tajnik

 

01. sjednica IO HZSN odluka 18.04.2011.

Na sjednici IO HZSN-a održanoj u Zagrebu 9. studenoga 2009., donesena je

                                                             O D L U K A

kojom se određuje da svim članovima Izvršnoga odbora HZSN-a članarinu za AIPS (Svjetsku udrugu sportskih novinara) plaća HZSN.

 
predsjednik HZSN
JURA OZMEC

Na sjednici IO HZSN-a održanoj u Zagrebu 9. studenoga 2009., donesena je

                                                          O D L U K A

kojom se svi bivši predsjednici Sekcije sportskih novinara, Hrvatskog društva sportskih novinara i Hrvatskog zbora sportskih novinara proglašavaju doživotnim počasnim članovima HZSN-a.
Počasno članstvo osigurava im ista prava koja imaju i redovni članovi, dobijaju trajnu iskaznicu HZSN-a, te se izuzimaju od plaćanja članarine HZSN-u.


predsjednik HZSN
JURA OZMEC