Rok za prijavu kandidata (predaju radova) je 31. siječnja 2020. godine. Radovi i prijave šalju se na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili adresu: Hrvatsko novinarsko društvo, Perkovčeva 2, Zagreb s naznakom Natječaj za 2019. godinu.
 
Na temelju Statuta HND-a, Pravilnika o novinarskim nagradama HND-a, Pravilnika o nagradi Novinar godine/ Novinarka godine te Pravilnika za dodjelu nagrade za životno djelo, Izvršni odbor HND-a 3. prosinca 2019. raspisuje natječaj za dodjelu novinarskih nagrada u sljedećim kategorijama:
 
 
 
 
A. Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani
B. Nagrada Novinar godine/ Novinarka godine
C. Godišnje nagrade za najzapaženije novinarske radove Marija Jurić-Zagorka za
      a) pisano novinarstvo
      b) radijsko novinarstvo
      c) televizijsko novinarstvo
      d) internetsko novinarstvo
D. Nagrada za istraživačko novinarstvo Jasna Babić
E. Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić
F. Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini.
 
Autore za nagrade HND-a mogu predlagati svi pojedinci, svi ogranci, zborovi i županijska vijeća, uredništva, članovi HND-a te ocjenjivačke skupine, Izvršni odbor HND-a i sami autori.
 
Prijave se šalju pisanim putem na adresu HND-a (Perkovčeva 2, 10 000 Zagreb) i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., zaključno do kraja siječnja. Za slanje poštom, uz pisano obrazloženje prijave valja priložiti i fotokopije kandidiranih tekstova, odnosno snimke nominiranih emisija (na CD-u, DVD-u, USB-u). Za prijavu elektroničkim putem, uz pisano obrazloženje kandidature, snimke radijskih i televizijskih priloga i emisija šalju se putem dostupnih servisa za slanje velikih dokumenata (WeTransfer, Jumbo mail). Prijava može sadržavati maksimalno 5 radova po kandidatu.
 
Novinarske nagrade sastoje se od priznanja i pripadajućeg novčanog iznosa. Pravo na novčani dio nagrade imaju redovni članovi HND-a. Dobitniku nagrade Otokar Keršovani pripada iznos od 15.000,00 kn, a dobitniku nagrade Novinar godine od 8.000,00 kuna.
 
Dobitnicima nagrada Marija Jurić-Zagorka, Jasna Babić, Žarko Kaić i Nikša Antonini pripada iznos od po 5.000,00 kuna.
 
Iznimno od ove odredbe pravovaljanim i pravovremeno dostavljenim kandidaturama smatrat će se i radovi koje članovi upute poštom, ako ih je HND primio u roku od 3 dana od dana proteka roka iz prethodnog stavka. Kandidature koje Društvo primi izvan navedenih rokova, bez obzira na način dostave, neće se uzeti u obzir.
 
Hrvatsko novinarsko društvo