Ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa na djelovanje športskog sektora. Središnji državni ured za sport Republike Hrvatske izdao je priopćenje koje ima veliku važnost za hrvatski sport. Priopćenje objavljujemo u cijelosti.
 
„Zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa koja je zahvatila cijeli svijet, Središnji državni ured za šport ovom prilikom obavještava cjelokupnu športsku javnost kako će sva događanja, potrebe i obveze u području športa biti uključene u sve mjere pomoći koje je moguće realizirati u ovom trenutku. 
 
Središnji državni ured za šport sve svoje djelovanje u prvom redu podredit će ublažavanju svih posljedica koje će ova kriza donijeti i u svijet športa.
 
FLEKSIBILNOST OSIGURANA
 
Želimo naglasiti kako će Središnji državni ured za šport svim udrugama i drugim korisnicima sredstava koja su dodijeljena ili će biti dodijeljena kroz SVE natječaje koje u 2020. godini provodi ovaj Ured, omogućiti fleksibilniju terminsku preraspodjelu programa ili dijela programa uključivo i realizaciju dijela programa u 2021. godini za sve programe i projekte uz odobrenje Središnjeg državnog ureda za šport. Također, omogućit će se fleksibilnost kod prenamjene dodijeljenih sredstava, a posebno za pokrivanje honorara stručnih djelatnika na tim programima.
 
Isto tako, Središnji državni ured za šport poduzet će sve mjere kako bi financiranje krovnih športskih udruženja, a time posredno i svih nacionalnih športskih saveza, bilo i dalje neometano te usmjereno na prevladavanje ove krize. Sukladno članku 75. stavku 10. Zakona o športu u suradnji s krovnim športskim udruženjima Središnji državni ured za šport omogućit će preraspodjelu odobrenih 224.018.744,00 kuna krovnim športskim udruženjima na način da se pokriju najveći gubici, s posebnim naglaskom na sufinanciranje stručnog rada, u odnosu na potencijalne viškove u odobrenim programima, a posebno sredstava planiranih za natjecanja i druge nacionalne i međunarodne aktivnosti i projekte koji se neće realizirati ili će se realizirati u smanjenom obimu.
 
Središnji državni ured za šport također će sukladno zbivanjima razmatrati i niz drugih mjera koje mogu pomoći sustavu športa u ovom trenutku, i to u svim segmentima, brige o športašima, stručnom kadru, natjecanjima…
 
PRIDRŽAVANJE MJERA
 
Nastavno na sve navedeno, posebno apeliramo na sva športska krovna udruženja, kao i sve druge dionike u sustavu športa na regionalnoj i lokalnoj razini, da u ovim teškim trenucima izađu ususret fleksibilnošću i razumijevanjem svim svojim subjektima u realiziranju njihovih obveza, a sukladno situaciji u kojoj se nalazimo.
 
Na kraju, pozivamo još jednom sve dionike u sustavu športa na zajedništvo i razumijevanje u ovim trenucima te da se pridržavaju svih mjera danih od Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu kako bismo svi zajedno iz ove krize izašli što brže i što jači.“
 
Središnji državni ured za šport Republike Hrvatske