Jedan od najvećih hrvatskih novinara, rođen 30. siječnja 1950., preminuo je nakon kratke i teške bolesti.
 
Jedan od najvećih hrvatskih novinara rođen je 30. siječnja 1950. godine. Maturirao je u Klasičnoj gimnaziji "Natko Nodilo" u Splitu, diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, doktorirao poredbenu slavistiku na Sveučilištu u Milanu.
 
Zadnje redakcije za koje je pisao su Slobodna Dalmacija i Jutarnji list, a radio je i za Omladinski tjednik, Studentski list, Telegram, Start, Vjesnik. BBC, Radio 101...
 
„Bio je i redoviti je profesor kroatistike na Sveučilištu u Splitu, profesor slavistike na Orijentalnom sveučilištu u Napulju, na Sveučilištu La Sapienza u Rimu te na Sveučilištu u Bologni. Predavao je istraživačko novinarstvo na Sveučilištu u Zagrebu. Autor je brojnih knjiga i dobitnik niza nagrada“, podsjeća Slobodna Dalmacija.
 
 Izvor: VL Foto: Wikipedia