Članovi izvršnoga odbora AIPS-a u Bahreinu su, na redovnom sastanku, odabrali 10 najboljih radova u svakoj od kategorija nagrade „Biser“, ta kandidate za posebnu nagradu „Sport za bolji svijet“ – iz Bahreina za www.hzsn.hr Jura Ozmec, predsjednik HZSN
 
Poseban stručni žiri će u narednih nekoliko dana od odabranih radova (preko 650 ukupno) izabrati najbolje i po 2 pratitelja, koji će 15. 12 . u Abu Dhabiju primiti nagrade. Podsjećamo, 10.000 dolara dobit će prvoplasirani u svakoj kategoriji, te po 1500 dolara prvo dvoje pratitelja.
 
Osim toga, Izvršni je odbor usvojio izvještaje predsjednika, vršiteljice dužnosti glavne tajnice, blagajnika, svih kontinentalnih sekcija, marketinga, te sportskih komisija. Iznimno je bitno za AIPS bilo da se nagrada „Biser“ u suradnji s Abu Dhabi Media kućom odradi najvišoj mogućoj razini, što je definitivno potvrđeno. 
 
Od tekućih stvari, važno je spomenuti da je AIPS Izvršni odbor prihvatio sugestiju pojedinih članova i SEESJA (Udruge sportskih novinara jugoistočne Europe) da se oko zahtjeva Kosova za prijem u članstvo AIPS-a vrlo pažljivo postupa, odnosno da se uvažava ne samo činjenica da je Međunarodni olimpijski odbor prihvatio Kosovo kao članicu, nego i činjenica da Ujedinjeni narodi to još uvijek nisu učinili. Zatraženo je i mišljenje pravnih eksperata oko Statuta i statutarnih odredbi AIPS-a u konkretnom slučaju.
 
Sljedeći  sastanak IO AIPS-a bit će tijekom Kongresa u Dohi (veljača 2016.), kad će se definirati i situacija oko Kosova, ali i prijedlog da se poveća kvota žena u upravljačkim tijelima AIPS-a. Više je nego očito da će nacionalne udruge morati poraditi na tome da iniciraju povećanje žena u upravljačkim tijelima nacionalnih udruga, posredno i u AIPS-ovim tijelima.
 
Što se tiče 22 sportske komisije AIPS-a, do nove godine će se izraditi kompjuterski program kojim će se pratiti učinkovitost i aktivnost svake pojedine AIPS-ove komisije.
 
Najviše prijepora, osim razgovora o radovima predloženima za nagradu „Biser“, bilo je oko utvrđivanja cijene članarine za AIPS u periodu 2016-2017. naime, padom vrijednosti eura prema dolaru, zemlje koje plaćaju u eurima (dakle europske članice) u ovome trenutku imaju neplanirani „popust“ pred onima koji plaćaju u dolarima (zbog odnosa te dvije valute), pa će Kongres u Dohi morati donijeti konačnu odluku o tome hoće li se cijena iskaznice AIPS-a iskazivati i dalje u 2 valute (dolar i euro) ili samo jednoj (dolar). 
 
Hoće li ubuduće u Izvršnom odboru morati sjediti najmanje 4 žene ili će AIPS krenuti s drugim odnosom, odlučit će također Kongres u Dohi, a osnovni prijedlog za što veće uključenje žena u rad svih razina rada AIPS-a i dalje je bez konačne definicije i odredbe o kvoti ili mogućoj (i potrebnoj) kvoti žena u svakom sustavu unutar AIPS-a.
 
Veći dio članova Izvršnoga odbora AIPS-a (uključujući i predsjednika HZSN-a Juru Ozmeca) u utorak će sudjelovati u predstavljanju nagrade „Biser“ javnosti u Abu Dhabiju.
 
Članovi IO AIPS-a posjetili su i ured AIPS Azije, na 21.katu modernog poslovnog središta, a prije odlaska bili su gosti Ise Al Hamada, državnog ministra za medije Bahreina.