Vlada RH je na svojoj 30. sjednici odobrila isplatu od 7.068.000 kuna na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Hrvatskom olimpijskom odboru za podmirenje preostalih troškova nastupa hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama u Riju
 
Na izbornoj sjednici, čiji će točan datum još utvrditi Vijeće HOO-a, birat će se predsjednik, 4 dopredsjednika, 11 članova Vijeća te članovi Etičkog i Nadzornog odbora. Do tada, nacionalni sportski savezi, sportske zajednice u županijama i Gradu Zagrebu, udruge i ustanove članice HOO-a, Hrvatski klub olimpijaca te Komisija sportaša HOO-a izabrat će svoje predstavnike u novom sazivu Skupštine. Kandidate za predsjednika HOO-a mogu istaknuti samo nacionalni sportski savezi koji su punopravni članovi HOO-a i učlanjeni u priznate međunarodne federacije olimpijskih sportova, a kandidat mora biti član Skupštine HOO-a.
 
Skupština je, u skladu s Državnim proračunom RH i planskom stavkom za Program javnih potreba sporta državne razine, usvojila izmjene i dopune Financijskog plana HOO-a za 2016. godinu. Ukupno planirani prihodi za 2016. godinu u iznosu od 157 milijuna kuna umanjeni su za 19,7 milijuna kuna. Planirani prihodi od igara na sreću nakon višekratnog usuglašavanja s resornim ministarstvom iznose 121,6 milijuna kuna umjesto prvobitno planiranih 142,4 milijuna. Radi se ipak o znatnom povećanju sredstava u odnosu na 96 milijuna kuna koliko je bilo početno planirano u Državnom proračunu od prihoda od igara na sreću. Spomenimo i to da je Vlada RH na svojoj 30. sjednici odobrila isplatu od 7.068.000 kuna na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Hrvatskom olimpijskom odboru za podmirenje preostalih troškova nastupa hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama u Riju.
 
Nakon što je dosadašnji član Vijeća sportske arbitraže Andrej Abramović izabran za suca Ustavnog suda, Skupština ga je zbog mogućeg sukoba interesa razriješila te umjesto njega imenovala Željka Pajalića, suca Vrhovnog suda.
 
Još dva hrvatska predstavnika u vodenim sportovima na OI Rio
 
Skakačica u vodu Marcela Marić kvalificirala se na Olimpijske igre u Riju u disciplini daska 3 m, i to na temelju rezultata postignutog na Svjetskom kupu u veljači u Riju. Hrvatska će tako prvi put na olimpijskim igrama imati predstavnika u skokovima u vodu. Potvrđena je i kvalifikacija plivača Maria Todorovića na OI Rio u disciplini 50 m slobodno.
 
Za sada su ukupno 72 hrvatska sportaša izborila nastup na Olimpijskim igrama koje počinju za 30 dana u Rio de Janeiru.
 
HOO/ Manuela Sentđerđi Čorković