Novi iznos za članarinu AIPS je 300 kuna, a usvaja se od dana objave na web stranici HZSN-a
 
Izvršni odbor HZSN-a je na sjednici održanoj 12. rujna 2016. godine (uz 2 telefonska glasa na 5 nazočnih) jednoglasno usvojio prijedlog da se poveća članarina za AIPS. Razlog tome je tečajna razlika u odnosu na euro, čime bi HZSN bio na financijskom gubitku, kad bi iznos ostao 250 kuna
 
Novi iznos za članarinu AIPS je 300 kuna, a usvaja se od dana objave na web stranici HZSN-a www.hzsn.hr
 
Jura Ozmec, predsjednik HZSN