Hrvatski zbor sportskih novinara (www.hzsn.hr), od 30.9. do 4.10.2016. organizira u Kukljici na otoku Ugljanu 3. Kongres i Izbornu skupštinu SEESJA (Udruge sportskih novinara jugoistočne Europe).
 
Radi se o 120 sportskih novinara iz 11 zemalja regije (Mađarska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Rumunjska, Moldavija, Turska i Grčka).
 
HZSN, na neki način slijedeći i ideju slične udruge nacionalnih olimpijskih saveza, svojom je snagom prvo inicirao stvaranje SEESJA. Od prvog dana, 10.10.2014., kad je SEESJA osnovana na Ohridu, naš član i dopredsjednik HZSN, Nikola Lipovac je predsjednik SEESJA. 
 
Ovim okupljanjem u Kukljici, na otoku Ugljanu, uz tradicionalni nogometni turnir novinara održat će se i Izborna skupština, na kojoj očekujemo da će kolega Lipovac biti ponovo izabran, kao potvrdu dobroga rada protekle 2 godine, ali i cijeloga angažmana prije toga, pa i kroz AIPS (Svjetsku udrugu sportskih novinara), gdje HZSN ima značajnu ulogu.