Rektorski zbor Republike Hrvatske donijelo je Pravilnik o studiranju studenata sportaša na visokim učilištima RH.
 
Pravilnikom se uređuju pravila i uvjeti studiranja studenata sportaša na visokim učilištima Republike Hrvatske, a isti je usklađen s HOO-om te je tekst verificiran od strane prorektora za nastavu i studente svih sveučilišta. Odnosi se ne sve kategorizirane sportaše, kategorizirane sportaše s invaliditetom, kategorizirane gluhe sportaše, članove reprezentacija te članove nacionalnih sveučilišnih ekipa i sveučilišnih sportskih klubova. Pravilnik omogućuje sportašima, između ostalog, izostanak s nastave zbog odlaska na međunarodna natjecanja, polaganje ispita izvan ispitnih termina iz opravdanih razloga, ostvarenje sveučilišne sportske stipendije i pravo na mirovanje obveza od najviše jedne akademske godine. Radi se o velikom iskoraku za HOO i njegove partnere s kojima se skrbi o karijerama sportaša nakon sportske karijere. Pravilnik je rezultat četverogodišnjeg projekta HOO-a „Sportaši i obrazovanje 2012.-2016.“ koji su koordinirale Romana Caput-Jogunica i Biserka Vrbek, a čiji je cilj osvješćivanje javnosti o dvojnoj karijeri kategoriziranih sportaša.
 
Vijeće je u Individualni programi posebne skrbi o mladima uvrstilo kickboksača Matka Živčića, atletičarku Mariju Tolj te judašicu Lorenu Štengl, a imenovalo je i sljedeće sastave komisija HOO-a u mandatu od 2016. do 2020.:
 
Zdravstvena komisija:
Predsjednik: dr. Miran Martinac
Članovi: Zoran Bahtijarević, Igor Borić, Vlasta Brozičević, Nataša Desnica, Marko Jakopović, Saša Janković, Damir Jemendžić, Boris Labar, Nikolina Lešić, Dinko Pivalica, Miroslav Smerdelj, Lucijan Vukelić, Ante Županović
Tajnica: Mimi Vurdelja
 
Komisija za ravnopravnost spolova u sportu:
Predsjednica: Morana Paliković Gruden
Članovi: Ratko Cvetnić, Danira Bilić, Branka Matković, Jasna Višnjević, Mirna Rajle Brođanac, Gea Barbić, Sanda Čorak, Linda Antić Borak
Tajnica: Gordana Borko
 
Komisija za sportsko graditeljstvo i okoliš:
Predsjednik: Zdravko Jurčec
Članovi: Alen Uvodić, Kornelija Pacanović Zvečevac, Krešimir Ivaniš, Miodrag Novosel, Zlatan Hreljac, Dražen Pejković, Vid Privora, Milorad Jurcan
Tajnica: Petra Nosso
 
Komisija za međunarodne odnose:
Predsjednik: Igor Boraska
Članovi: Ivančica Sudac, Branko Lovrić, Darko Uidl, Osvaldo Vavra, Vedran Režić, Lidija Bojić, Nikola Švigir, Ana Marija Bujas Čelan
Tajnica: Ljiljana Ujlaki Šubić
 
Komisija za razvoj sporta:
Predsjednik: Branimir Bašić
Članovi: Ivica Šparavec, Renato Živković, Mario Vukoja, Hrvoje Lindi, Damir Poljak, Miroslav Zečić, Ivan Varvodić, Marko Ćurković
Tajnik: Neven Šavora
 
Komisija za digitalizaciju i nove medije:
Predsjednik: Ivica Maraš
Članovi: Bruno Blumenschein, Ivan Brezak Brkan, Petar Čavlović, Renata Demeterffy-Lančić, Dejan Laninović, Nikica Škunca, Manuela Šola, Siniša Sušec
Tajnica: Manuela Sentđerđi Čorković
 
Komisija za marketing:
Predsjednik: Vjekoslav Lovrić
Članovi: Emil Kukoja, Mario Meštrović, Goran Šprem, Hrvoje Crnković, Renata Deželjin, Dragutin Kamenski, Vladimir Bregović, Milan Markežić
Tajnica: Maja Juričan
 
Komisija za informiranje i izdavaštvo:
Predsjednik: Jura Ozmec
Članovi: Saša Ceraj, Ante Drpić, Ratko Cvetnić, Ana Popovčić, Nenad Ivanković, Nikola Škunca, Ivan Lovreković, Tajana Obradović
Tajnica: Radica Jurkin
 
Izvor HOO