Hrvatski olimpijski odbor (HOO) dobio je odobrenje Europske komisije za provedbu projekta pod nazivom Investicije u sport (iSport) koji će se provoditi u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. godine.
 
U projektu će sudjelovati deset partnerskih organizacija iz sedam država članica Europske unije. Prema riječima predsjednika HOO-a Zlatka Mateše, satelitski račun za sport koji će biti izrađen u okviru projekta iSport pokazat će koliko sport doprinosi hrvatskom gospodarstvu.
 
Projekt iSport pridonijet će općim ciljevima strategije Europa 2020., desetogodišnje strategije Europske unije za rast i zapošljavanje, tako što će promicati principe dobrog upravljanja pri oblikovanju politika na svim razinama s ciljem poboljšanja kvalitete politika. Također će promicati donošenje odluka o investicijama u sport na temelju dokaza o potencijalu sporta kada su u pitanju društveni i gospodarski problemi.
 
Partnerske organizacije će prikupiti niz podataka koji će pomoći u oblikovanju politika. Međusektorskom suradnjom između akademika, istraživača, sportskog pokreta i donositelja odluka, partneri će razvijati smjernica za investicije u sportu te preporuke za donositelje odluka kako bi poboljšali njihovo znanje na tom području, kao i šire razumijevanje ključne uloge sporta kao pokretača rasta i zapošljavanja u kontekstu oblikovanja nacionalnih i regionalnih politika, kao i strategije Europa 2020.
 
Nacionalne konferencije u državama sudionicama otvorit će dijalog između ključnih dionika, a na kraju projekta održat će se transnacionalna konferencija. Rasprave na konferencijama bit će prilika da se čuju stajališta i mišljenja ključnih dionika o smjernicama za investicije u sport koja će partneri u projektu iSport uzeti u obzir prilikom izrade preporuka za donositelje odluka. 
 
Izvor HOO