hnd

  N A T J E Č A J

  za najbolje novinarske radove
  u razdoblju od 1.siječnja 2011.do 31.prosinca 2011.godine

1. Temeljem Statuta HND-a, Pravilnika o novinarskim nagradama HND-a,
    Pravilnika o nagradi Novinar godine te Kriterija i postupka za
    dodjelu nagrade na životno djelo dodijelit će se nagrade u sljedećim kategorijama:

   A. Nagrada za životno djelo OTOKAR KERŠOVANI
   B. Nagrada NOVINAR GODINE     
   C. Godišnje nagrade za najzapaženije novinarske radove
       MARIJA JURIĆ-ZAGORKA za
       a) pisano novinarstvo
       b) radijsko novinarstvo
       c) televizijsko novinarstvo
       d) istraživačko novinarstvo
   D. Nagrada za snimateljski prilog na televiziji ŽARKO KAIĆ
   E. Nagrada za novinsku fotografiju NIKŠA ANTONINI

2. Autore za nagrade HND-a mogu predlagati svi pojedinci,  
    svi ogranci, zborovi i županijska vijeća, uredništva, članovi
    HND-a, te ocjenjivačke skupine, Izvršni odbor HND-a i sami
    autori.

3. Uz obrazloženi prijedlog, kandidati i predlagači dužni su
    priložiti fotokopije objavljenih radova, odnosno CD ili DVD
    snimljenih i objavljenih radijskih i televizijskih priloga i
    emisija, a fotoreporteri, osim dokaza o objavljenoj
    fotografiji, fotografiju veličine najmanje 18x24 cm.

4. Novinarske nagrade sastoje se od priznanja i pripadajućeg
    novčanog iznosa. Dobitniku nagrade Otokar Keršovani pripada
    iznos od 15.000,00 kn, a dobitniku nagrade Novinar godine
    od 8.000,00 kuna. Dobitnicima nagrada Marija Jurić-Zagorka,
    Žarko Kaić i Nikša Antonini pripada iznos od po 5.000,00 kuna.

5. Rok za prijavu kandidata (predaju radova) je
    28. veljače 2012. godine

6. Radovi i prijave šalju se na adresu:
    Hrvatsko novinarsko društvo
    Natječaj za 2011. godinu
    10000 Zagreb, Perkovčeva 2