N A T J E Č A J

za najbolje novinarske radove


u razdoblju od 1.siječnja 2014.do 31.prosinca 2014.godine

 

 

 

 

 

 

 

1. Temeljem Statuta HND-a, Pravilnika o novinarskim nagradama HND-a, Pravilnika o nagradi Novinar godine te Kriterija i postupka za dodjelu nagrade na životno djelo dodijelit će se nagrade u sljedećim kategorijama:

 

   A. Nagrada za životno djelo OTOKAR KERŠOVANI

 

   B. Nagrada NOVINAR GODINE    

 

   C. Godišnje nagrade za najzapaženije novinarske radove MARIJA JURIĆ-ZAGORKA za
      a) pisano novinarstvo
      b) radijsko novinarstvo
      c) televizijsko novinarstvo
      d) internetsko novinarstvo
      e) istraživačko novinarstvo

 

   D. Nagrada za snimateljski prilog na televiziji ŽARKO KAIĆ

 

   E. Nagrada za novinsku fotografiju NIKŠA ANTONINI

 

2. Autore za nagrade HND-a mogu predlagati svi pojedinci, svi ogranci, zborovi i županijska vijeća, uredništva, članovi HND-a, te ocjenjivačke skupine, Izvršni odbor HND-a i sami autori.

 

3. Uz obrazloženi prijedlog, kandidati i predlagači dužni su priložiti fotokopije objavljenih radova, odnosno CD ili DVD snimljenih i objavljenih radijskih i televizijskih priloga i emisija, a fotoreporteri i dokaz o objavljenoj fotografiji (presnimka tiskanog izdanja ili elektronske objave).

 

4. Novinarske nagrade sastoje se od priznanja i pripadajućeg novčanog iznosa. Dobitniku nagrade Otokar Keršovani pripada iznos od 15.000,00 kn, a dobitniku nagrade Novinar godine od 8.000,00 kuna. Dobitnicima nagrada Marija Jurić-Zagorka, Žarko Kaić i Nikša Antonini pripada iznos od po 5.000,00 kuna.

 

5. Rok za prijavu kandidata (predaju radova) je
               28. veljače 2015. godine

 

6.  Radovi i prijave šalju se na adresu:
                Hrvatsko novinarsko društvo
            Natječaj za 2014. godinu
            10000 Zagreb, Perkovčeva 2