Etika i profesionalni standardi

Etično ponašanje u srži je onoga što znači biti profesionalac: ono razlikuje profesionalce od drugih na tržištu.
Utvrdili smo skup jasnih i jednostavnih profesionalnih i etičkih standarda kao smjernica za ponašanje naših članova, kako bismo osigurali da svi koji dolaze u kontakt s nama imaju povjerenje u nas.

Sadržaj
Uvod 1
Prvi dio – Načela vodilje

1.1 Zakonska obaveza
1.2 Javni interes
1.3 Etično ponašanje
1.4 Profesionalno ponašanje
1.5 Sukob interesa
1.6 Povjerljivost podataka
1.7 Profesionalni razvoj
1.8 Osiguranje
1.9 Oglašavanje
1.10 Povjerenje
1.11 Pogreške
1.12 Lažne informacije
1.13 Zakon

Uvod:
Ovaj kodeks ponašanja odražava etiku, kulturu i duh zakona na kojem se temelji. On utvrđuje ključna načela i vrijednosti koje bi trebale biti smjernice u svakodnevnoj praksi i naglašavati temeljne vrijednosti koje valja poštivati.
Kodeks predstavlja minimum standarda profesionalnog ponašanja i prakse koji se očekuje od naših članova u pružanju usluga. Od njih se zahtijeva ne samo poštivanje obaveza i odgovornosti prema klijentima, nego i prema javnosti i svojim kolegama.
Pridržavanje kodeksa izraz je stalne predanosti etičnoj poslovnoj praksi kao i profesionalnom integritetu i poštenju i pružanju učinkovitih i djelotvornih usluga. Članovi potpisnici ovog kodeksa također iskazuju predanost nastojanju da povjerenje javnosti u našu profesiju ostane na visokoj razini.

 
1.NAČELA VODILJE

1.1     Zakonska obaveza
Članovi su dužni imati na umu svoje zakonske obaveze i osigurati da se oni i njihovi zaposlenici u potpunosti pridržavaju tih obaveza i svih budućih relevantnih zakona i propisa.


1.2    Javni interes
Članovi bi trebali spoznati i prihvatiti da imaju odgovornost prema javnosti i u obavljanju svoje djelatnosti uvijek bi se morali ponašati na način koji to potvrđuje. Oni bi tijekom obavljanja svojeg posla morali nastojati zadržati povjerenje javnosti u integritet, čestitost i poštenje naše profesije pridržavanjem najviših standarda etičnog ponašanja.


1.3    Etično ponašanje
U obavljanju svog posla članovi bi se uvijek trebali pridržavati standarda utvrđenih u kodeksu i ponašati se u skladu sa standardima ponašanja koji se očekuju od članova u njihovom radu. U svojem bi se svakodnevnom radu morali pridržavati standarda etičnog ponašanja u poslovnoj praksi te se prema javnosti, svojim klijentima i kolegama ponašati neovisno, pošteno i fer.


1.4    Profesionalno ponašanje
U obavljanju svog posla članovi bi se morali ponašati u skladu s dobrom reputacijom naše profesije i suzdržati se od bilo kakvog ponašanja koje bi je moglo narušiti.
Članovi bi uvijek morali djelovati objektivno, iskreno, bez bilo kakvog sukoba interesa i ne bi smjeli dopustiti da druge osobe neprimjereno i neopravdano utječu na njihove akcije ili savjete.


1.5    Sukob interesa
Član je u sukobu interesa onda kad je u poziciji da uživa povjerenje koje zahtijeva prosudbu  u ime osobe za koju djeluje, a istovremeno ima privatne ili poslovne interese ili obaveze koje bi mogle utjecati na njegovu prosudbu.

Tamo gdje član utvrdi postojanje ili mogućnost nastajanja sukoba interesa, on bi osobu za koju radi što je prije moguće morao pismenim putem obavijestiti o tim okolnostima, a ako ta osoba ili osobe također u pisanom obliku ne pristanu na njegov daljnji angažman, ili ga ne zatraže, on mora prekinuti pružanje svojih usluga.

Kad član od neke treće strane ili potencijalne treće strana dobije ponudu koja bi na bilo kakav način mogla dovesti do sukoba interesa, on bez odlaganja mora obavijestiti svog klijenta.


1.6    Povjerljivost podataka
Postoji obaveza čuvanja povjerljivosti podataka u pogledu informacija koje se prikupe tijekom obavljana posla. Povjerljive se informacije mogu koristiti ili otkriti samo u skladu sa zakonskim zahtjevima. Obaveza čuvanja povjerljivosti podataka ostaje i nakon prestanka odnosa.

 

1.7     Profesionalni razvoj

Članovi moraju stalno održavati profesionalna znanja i vještine na razini koja osigurava pružanje učinkovite i djelotvorne usluge najvišeg standarda.

1.8    Osiguranje
Članovi bi u odgovarajućim slučajevima trebali sklopiti policu osiguranja od profesionalne odgovornosti, kao i policu obaveznog osiguranja.


1.9    Oglašavanje
Članovi ne bi smjeli objavljivati ili dovesti do objave bilo kakvih materijala ili oglasa koji su lažni i netočni, nepošteni ili koji zavaravaju. Bilo kakvi oglasni materijali moraju biti u skladu s kodeksom oglašavanja, kao i zakonima i propisima vezanim uz zaštitu potrošača.


1.10    Povjerenje
Između profesionalaca i njihovih klijenata postoji poseban odnos. Taj se odnos temelji na povjerenju. Etički standardi javnosti i ostalima pružaju povjerenje u pouzdanost i visoke standarde koje mogu očekivati kad koriste usluge profesionalaca. Povjerenje je ključno, a teško ga je pridobiti i zadržati, ali jako ga je lako izgubiti.


Svi članovi moraju pokazati da:

• su pošteni, iskreni i otvoreni u svemu što rade
• uvijek pružaju visok standard usluge
• djeluju na način koji promiče povjerenje u našu profesiju
• se prema drugima odnose s poštovanjem, ljubaznošću i pristojnošću, te da poštuju kulturne raznolikosti
• preuzimaju odgovornost i da su odgovorni za sve svoje postupke.
• uvijek naprave sve da njihov klijent, ili drugi prema kojima imaju profesionalnu odgovornost, dobiju najbolji mogući savjet, podršku ili radni učinak u okviru dogovorenih uvjeta angažmana.
• i u profesionalnom i privatnom životu djeluju na način koji njih, njihovo poduzeće ili organizaciju za koju rade promiče na profesionalan i pozitivan način.

Standarde prate neka češća etička pitanja s kojima se članovi mogu susresti. To su primjerice sukob interesa, pokloni, reprezentacija, a zabrinutost raste kad izgleda da se članovi ne pridržavaju standarda ili se ponašaju neprimjereno.


1.11    Pogreške
Članovi bi trebali ispraviti pogreške, i velike i male, čim ih postanu svjesni.


1.12    Lažne informacije
Članovi koji plagiraju ili svjesno ili iz nemara objavljuju lažne informacije iznevjerit će našu Udrugu.


1.13    Zakon
Članovi u obavljanju svog posla moraju poštivati zakon. Ne smiju počiniti nezakonite radnje bilo koje vrste.


Važnost profesionalne etike:
Profesionalna etika je važna zato što služi kao uporište za primjereno ponašanje. Osigurava dosljednost i jasnoću bez obzira na promjenjive čimbenike, kao što su primjerice stanje gospodarstva ili poslovne prakse na različitim tržištima. Za naše članove to znači raditi najbolje za svog klijenta, ali radeći to prepoznavati i poštivati širi javni interes.

Naši članovi žele pokazati da djeluju i ponašaju se etično i radi sebe samih, ali također žele pokazati da to rade da bi promicali našu struku u cijelosti. Ponašanje pojedinog člana može donijeti loš ugled cijeloj Udruzi.


Baku, 28. travnja 2014.

Prijevod: Gordana Šeler

Istaknuto iz fotogalerije

Fotogalerija

fotografije

HZSN - Fotogalerija
 • plivanje
  plivanje

  Foto: Marko Prpić/PIXSELL

 • košarka
  košarka

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

 • nogomet - gol
  nogomet - gol

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

 • nogomet - golman
  nogomet - golman

  Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

 • hokej
  hokej

  Foto: Igor Šoban/PIXSELL

 • atletika
  atletika

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

 • hokej na ledu
  hokej na ledu

  Foto: Marko Prpic/PIXSELL

 • stolni tenis
  stolni tenis

  Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

 • rukomet
  rukomet

  Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

 • nogomet - lopta
  nogomet - lopta

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

 • skok u vis
  skok u vis

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

 • nogomet po snijegu
  nogomet po snijegu

  Foto: Matija Habljak/PIXSELL

 • sport s invaliditetom
  sport s invaliditetom

  Foto: Matija Habljak/PIXSELL

 • sport na vodi
  sport na vodi

  Foto: Marko Prpic/PIXSELL

 • nogomet - penal
  nogomet - penal

  Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

NAŠA poslovna banka

 • karlovacka banka

NAŠA putnička agencija

 • BTravel

Prijatelji HZSN-a

 • atlantic
 • jadrolinija
 • zak
 • brodarić promet
 • tdsitotisak
 • sc karlovac
 • Hostel Bedem
 • tpr
 • lin
 • svezakucuidom
 • cotrullis
 • karlovacko
 • hostel karlovac
 • logo gusti
 • grawe