Temeljem članka 51. Statuta Hrvatskog zbora sportskih novinara (HZSN), Izvršni odbor HZSN je na sjednici održanoj 17. veljače 1997., usvojio ovaj


PRAVILNIK O NAGRADAMA HZSN

 

članak 1.

Novinarske nagrade Hrvatskog zbora sportskih novinara dodjeljuje Izvršni odbor HZSN, po odredbama Statuta HZSN i ovog Pravilnika, a na prijedlog Ocijenjivačkog odbora kojeg imenuje Izvršni odbor HZSN.

 

članak 2.

Svake godine dodjeljuju se nagrade:
A)    Nagrada za životno djelo
B)    Godišnja nagrada za:
    -    urednika godine
    -    godišnja nagrada za pisano novinarstvo
    -    godišnja nagrada za radijsko novinarstvo
    -    godišnja nagrada za televizijsko novinarstvo
    -    godišnja nagrada za fotoreporterski i snimateljski rad
C)    Godišnja nagrada za organizaciju Press-službe (Press-centra)

 

članak 3.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se za cjeloviti novinarski opus (od reportera do urednika), za višegodišnji iznimno uspješan rad u novinarstvu, za rad na podizanju ugleda profesije sportskih novinara te osobit doprinos u organizaciji i radu Hrvatskog zbora sportskih novinara.
Svake godine dodjeljuje se jedna Nagrada za životno djelo, ukoliko Izvršni odbor ne odluči drukčije.
Za Nagradu za životno djelo mogu biti predlagani svi profesionalni sportski novinari, članovi HZSN, s najmanje 25 godina rada u sportskom novinarstvu i 45 godina života.

 

članak 4.

Godišnja nagrada dodjeljuje se za reporterski ili urednički rad u protekloj kalendarskoj godini.
Svake godine dodjeljuje se jedna godišnja nagrada za uređivanje, pisano novinarstvo, radijsko novinarstvo, televizijsko novinarstvo te fotoreporterski i snimateljski rad.
Za godišnju nagradu mogu biti predlagani svi profesionalni sportski novinari, članovi HZSN.

 

članak 5.

Godišnja nagrada za organizaciju Press-službe, odnosno Press-centra dodjeljuje se savezima, klubovima i organizatorima velikih sportskih priredbi koji su posebnu pozornost posvetili organizaciji Press-službe i stvaranju primjerenih uvjeta za rad novinara.

 

članak 6.

Kandidate za nagrade mogu, isključivo pismeno, nominirati redakcije, područne organizacije HZSN, IO HZSN te članovi HZSN osobno.
Za godišnje nagrade mogu se i osobno kandidirati svi članovi HZSN.
Uz ime kandidata predlagač treba pismeno obrazložiti razlog nominiranja. Preporuča se, iako nije obvezatno, da se uz nominaciju prilože i radovi kandidata.
Prijedlozi se dostavljaju tajništviu HZSN, Perkovčeva 2, s napomenom: Za nagradu HZSN.
Rok prijave određuje IO HZSN.

 

članak 7.

Nagradu za životno djelo svaki pojedinac može dobiti samo jednom, dok se Godišnja nagrada može istom novinaru dodijeliti i više puta, ali najviše jednom u roku od pet godina.

 

članak 8.

Ocjenjivački odbor za dodjlu nagrade imenuje IO HZSN.
Ocjenjivački odbor broji pet članova, a njegovim radom rukovodi predsjednik Odbora.
Ocjenjivački odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
Izvršni odbor HZSN, svojom odlukom, ili Ocjenjivački odbor, uoči početka rada, mogu odlučiti da iz glasovanja za pojedinu nagradu bude izuzet član Ocjenjivačkog odbora ukoliko ima više kandidata iz nekoliko redakcija, a za nagradu kandidira član redakcije iz koje je član Ocijenjivačkog odbora.

 

članak 9.

Konačnu odluku o dobitnicima nagrada, a na prijedlog Ocijenjivačkog odbora, donosi IO HZSN većinom glasova sjednici nazočnih članova.

 

članak 10.

Sva pitanja, nedoumice ili nejasnoće koje bi se mogle pojaviti tijekom rada Ocijenjivačkog odbora, a koje nisu regulirane ovim Pravilnikom, rješavat će IO HZSN.

 

U Zagrebu, 17. veljače 1997. godine.

 

Predsjednik
Hrvatskog zbora
sportskih novinara
Jura Ozmec   v.r.

 

Dokument:

Pravilnik o nagradama